مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه سال 1398