مراسم آش پزون حضرت زهرا به نفع مستمندان به مناسبت ایام فاطمیه

۸ بهمن ۱۳۹۸